mocado.eu

#
#
Stasiu 14.12.2020

Jak wybrać porównywarkę?

Przy podejmowaniu decyzji o kwocie i okresie spłaty kredytu należy korzystać z banku porównawczego. Powinien być używany wyłącznie do celów porównawczych. W przypadku kredytów gotówkowych porównywarką powinien być pracownik banku. Aby porównać kwoty pożyczek i sumy kwot, należy użyć porównania rachunków i


Czytaj więcej...